Sign in / register】   【Order cart 訂購車(0)】         幣別:
 
 
sales 1 sun.flytech
1349574323
sales 2 lingwen0403
2518832377
 

Automotive & LED Driver Cross Reference
2024-05-24

Automotive Driver Cross Reference

EQ5130=NCV8163 (SOT23/DFN1x1)

EQ5190=MPQ20051-AEC1 (DFN3x3)

EQ5150=NCV8705 (SOT23/DFN2x2/DFN3x3)

EQ9108=MPQ6411-AEC1 (SOP-8)

EQ3120=TPS2553-Q1/AP22653Q (SOT23)

EQ40104=TXS0104E-Q1/NXS0104-Q100  (TSSOP-14)

EQ45001=OPA317-Q1 (SOT23/DFN1x1)

EQ9616=TLC69601-Q1 (QFN4x4)

 

LED Driver:

ETA3421B=PAM2804/SY8006 (SOT23-5)

ETA6012=CN5711 (ESOP-8)

ETA1165=TPS61165 (SOT23-6)

ETA1617/ETA1637=SY7208 (SOT23-6)

ETA2863H=SY8718A (SOT23-6)

ETA9616=16CH Local dimming LED Driver=LC69601-Q1 (QFN4x4)


[ 回上一頁 ]

 
 
昇揚國際科技股份有限公司 版權所有   /   網頁設計:尤尼克
關於我們     商品一覽     條款及條件     服務條款     隱私權政策     合作廠商     會員專區     聯絡我們
合作廠商之商標版權皆屬原廠商所有