Sign in / register】   【Order cart 訂購車(0)】         幣別:
 
 
sales 1 sun.flytech
1349574323
sales 2 lingwen0403
2518832377
 

High PSRR LDO
2020-07-29

ETA5055是ㄧ顆擁有High PSRR 和出色的負載瞬態響應,同時還能保持靜態低耗電的LDO,有DFN和SOT23-5


[ 回上一頁 ]

 
 
昇揚國際科技股份有限公司 版權所有   /   網頁設計:尤尼克
關於我們     商品一覽     條款及條件     服務條款     隱私權政策     合作廠商     會員專區     聯絡我們
合作廠商之商標版權皆屬原廠商所有